Bildekor - effektiv marknadsföring

Varaktig och rÖrlig reklam

#

FRÅN SKISS TILL FÄRDIG BILDEKOR!

Tillsammans med dig som kund tar vi fram ett förslag som passar just dina behov - vare sig du vill ha några sparsamma loggor eller stora budskap med 4-färgsfoton eller reflextexter. Från skiss till färdig bildekor!

Skötselråd

# 1. Dekoren kan tvättas med vatten och vanligt bilschampo. Vänta minst 72 timmar med att tvätta bilen efter det att bilen dekorerats.
2. Folien kan högtryckstvättas. Minimiacstånd från munstycke till dekor 50 cm. Vattentryck max 80 kg. Max temperatur 60°. Vinkel mellan munstyck och dekor 90°.
3. Folien tål normal maskintvätt, förutsatt att borstarna rengjorts regelmässigt.
4. För borttagning av olja, bensin, tjära mm rekommen- deras normalt avfettningsmedel.
Avvikelser från de ovan nämnda instruktionerna kan medföra att folien lossnar.